Tipy na stáže

Aix-Marseille University nabízí rezidence pro výzkumné projekty pro rok 2017

Jazyk: 
čeština ()

Výhodou dlouhodobého programu je jeho multidisciplinární zaměření. Rezidence jsou orientovány na projekty napříč obory. Unikátní výzkumné centrum v Marseille spojuje nejrůznější badatele a nabízí velmi zajímavé inovativní společenské projekty. Na výběr je z několika rezidencí a termínů. 

Umělecké rezidence v Rakousku pro rok 2017

Jazyk: 
čeština ()

Rakouské kancléřství ve spolupráci s agenturou KulturKontakt Austria nabízí 50 rezidenčních pobytů ve Vídni či Salzburku na rok 2017. Týkají se nejenom uměleckých a kulturních oblastí ale také oblastí interdisciplinárních – od vizuálního umění, médií, technologií, vědy, až k literatuře, překládání a vzdělávání.

Vyhlášení 3. výzvy EHP a Norských fondů

Jazyk: 
čeština ()

Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z Norska. Spolupráce financovaná z tohoto fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení až do 30. 6. 2017 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Česko-německé kulturní jaro 2017

Jazyk: 
čeština ()

Kulturní výměna mezi Čechy a Němci má bohatou a oboustranně inspirativní tradici a hraje významnou roli při vytváření a prohlubování přátelských vztahů mezi občany obou zemí. Počátkem roku 2017 si připomeneme 20. výročí přijetí Česko-německá deklarace z 21. ledna 1997, jež umožnila vznik Česko-německého fondu budoucnosti a vytvořila tak podmínky pro dlouhodobou podporu česko-německé kulturní výměny. Aktuálně vypisuje fond mimořádnou tematickou projektovou výzvu.  

AKTION Česká republika - Rakousko

Jazyk: 
čeština ()

Dům zahraniční spolupráce (DZS) zveřejnil pokyny pro podávání projektů v rámci AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, což je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. 

Podpora Mezinárodního visegrádského fondu

Jazyk: 
čeština ()

Portál Mezinárodního visegrádského fondu zveřejnil programy takzvaných Malých a Standardních grantů, které podporují společné kulturní, vědecké a vzdělávací projekty, výměny mládeže, přeshraniční projekty a propagaci cestovního ruchu. Cílem fondu je usnadnit a podporovat spolupráci mezi zeměmi V4 i s ostatními státy mimo EU.

Stránky