Tipy na stáže

Rezidence a grant v projektu Risk Change

Jazyk: 
čeština ()

V rámci programu Kreativní Evropa probíhá podpora současného, evropského, interdisciplinárního umění a vědy, které řeší sociální otázky a migraci. Hlavní důraz v projektu Risk Change je kladen na propojení s aplikovanou vědou a informačními technologiemi. K měsíční, červnové rezidenci bude též udělen grant 5 000 eur. Uzávěrka je 15. května. 

Uzávěrka soutěže Neuron Impuls 2017

Jazyk: 
čeština ()

Nadační fond Neuron na podporu vědy oznámil pravidla soutěže Neuron Impuls 2017 a její uzávěrku stanovil na 31. března. Jedná se již o 7. ročník soutěže pro české vědce, kteří jsou vybíráni na základě vědecké kvality, originality, odvahy a míry spolupráce autora s místními i zahraničními vědci a partnerskými institucemi. Zásadní roli při výběru hraje také dosavadní vědecká dráha a zkušenosti žadatele.

Pobyt v uměleckém centru Rupert Vilnius

Jazyk: 
čeština ()

Rezidence v uměleckém centru Rupert Vilnius v Litvě zveřejnila výzvu pro badatele, umělce, spisovatele, filosofy, akademiky a kulturní či univerzitní manažery. Chce jim nabídnout příležitost pracovat zde na vlastních projektech. Část rezidencí je zpoplatněna, jiné hrazeny granty. Uzávěrka přihlášek je 26. 3. 2017.

Nadace Český literární fond zveřejnila svůj program podpory

Jazyk: 
čeština ()

Správní rada Nadace Český literární fond představila Nadační program pro rok 2017, jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám. Šanci mají skupiny i jednotlivci v celé řadě oborů činností, včetně možnosti cestovních stipendií vědeckých pracovníků.     

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro rok 2017

Jazyk: 
čeština ()

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) představuje program rezidenčních pobytů pro rok 2017. Uskuteční se společně s Willa Decjusza (Krakov), s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť). Připraveno je několk termínů pro širokou skupinu žadatelů. Termín podání žádosti je 31.ledna 2017. 

Pobyty na univerzitě v Oxfordu

Jazyk: 
čeština ()

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství Filosofické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásilo soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na University of Oxford. Podpora je určena na krytí nákladů či části nákladů při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University. Termín odevzdání žádostí je 20. ledna 2017.

Finská rezidence Arteles pro rok 2017

Jazyk: 
čeština ()

Vyhlašovatelé nabízejí rezidenci mnoha kreativním profesionálům rozličných oborů (filosofii a literaturu nevyjímaje) z celého světa již od roku 2010. Novinky pro rok 2017 se týkají období léta/podzimu 2017. Rezidenční pobyty jsou měsíční či dvouměsíční. Zájemcům jsou k dispozici rekonstruovaná zařízení i sofistikované technické zázemí. Uzávěrka přihlášek je 12. ledna 2017.

Interdisciplinární Story of Space v Indii

Jazyk: 
čeština ()

Story of Space se zaměřuje na tvorbu zlomových, celoživotních vzdělávacích příležitostí a cest, v kontextu fyziky, politiky, filosofie a celkově vnímání prostoru. Výzva je určena k předložení projektů pro umělce, filmaře, filosofy, výzkumínky a akademiky. Většina nákladů na projekt je hrazena.

Stránky