Tipy na stáže

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti pro rok 2021

Jazyk: 
čeština ()

Česko-německý fond budoucnosti vyhlásil nová stipendia pro rok 2021. Fond každoročně umožňuje osmi mladým akademikům zblízka poznat sousední zemi, která není pro mnohé ještě příliš známá.Cílovou skupinou jsou uchazeči z humanitních a společenskovědních oborů – od historie přes literaturu až po práva a ekonomii. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2021/2022 je 31. ledna 2021.

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro rok 2021

Jazyk: 
čeština ()

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov) ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť) vydaly novou výzvu pro zájemce o rezidenční pobyty na rok 2021. Uzávěrka je 30. listopadu.   

Active Citizens Fund a Fond bilaterální spolupráce

Jazyk: 
čeština ()

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Švýcarská Villa Ruffiex a její program

Jazyk: 
čeština ()

Rezidenční pobyt na jihu Švýcarska ve Valais nabízí uchazečům skvělé ubytování, originální pracovní prostor a měsíční stipendium v nádherném prostředí. Vedle mírně převažující francouzštiny je zde úředním jazykem také němčina. Uzávěrka přihlášek průběžně. Aktuálně 30. června.   

Granty Evropské kulturní nadace spojené s volbami do Evropského parlamentu

Jazyk: 
čeština ()

Evropská kulturní nadace (ECF) přijímá žádosti o granty na podporu kreativních projektů, které se uskuteční v souvislosti s květnovými volbami do Evropského parlamentu. Program se nazývá „Demokracie potřebuje imaginaci“ a výzva trvá od února 2019 do vyčerpání dostupných prostředků.

Italská rezidence Default 19

Jazyk: 
čeština ()

Společnost Ramdom nabízí pobyty v rezidenci Default 19 v Gagliano del Capo na jihu Itálie. Program je určen badatelům, kteří se ve svém výzkumu zaměřují na téma odlehlých míst a extrémních krajin. Uzávěrka pro odeslání přihlášek je 10. května 2019.

Stránky