Visegrádský program rezidenčních pobytů pro rok 2021

Zpráva uvádí, že bude uděleno 32 stipendií. Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín a podzimní termín. O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu.

Kdo může žádat?

prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací, esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích.

Jak podat žádost?

Žadatel vyplní on-line formulář žádosti v angličtině, který obsahuje:

strukturovaný životopis

popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu

bibliografii autora

motivační dopis

Každý z žadatelů může ke své žádosti přiložit jakékoliv další materiály (v angličtině), které uzná za vhodné (např. doporučení).

Co stipendium zahrnuje?

ubytování ve společném bytě od 1. 5. do 12. 6. 2021 (jarní termín), resp. od 1. 9. do 30. 11. 2021 (podzimní termín)

stipendium ve výši 1 125 EUR (jarní termín) a 2 250 EUR (podzimní termín)

podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.)

Kritéria výběru a přístup do programu

Kritéria výběru

profesionální přístup k literární tvorbě, dokumentovaný předchozí tvorbou (např. články, publikace)

kvalita plánů během rezidenčního pobytu (např. přispět k rozvoji národních/V4 humanitních studií, propagace literatur zemí V4, zvýšení počtu čtenářů v zemích V4, podnícení spolupráce zemí V4 v oblasti literatury)

kredibilita rezidenčních plánů, prezentovaných v žádosti

bezproblémová spolupráce v rámci eventuální předchozí spolupráce s Mezinárodním visegrádským fondem – připravenost účastnit se veřejných literárních akcí, pořádaných hostitelskou organizací

ochota spolupracovat s ostatními třemi visegrádskými rezidenty a hostitelskou organizací za účelem zvýšení tzv. přidané hodnoty V4

deklarace být skutečně přítomen v místě ubytování, poskytnutém hostitelskou organizací, a to během celé délky rezidenčního pobytu

Přístup do programu

žadatel musí být občanem jedné z visegrádských zemí (V4: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)

žadatel nemůže být současným či bývalým zaměstnancem Mezinárodního visegrádského fondu či hostitelské organizace

žadatel je povinen podat žádost pod jménem uvedeným v jeho občanském průkazu/cestovním pasu

žadatelovy případné další projekty, podpořené Mezinárodním visegrádským fondem, musí být v době podání žádosti již ukončeny

v rámci tohoto programu lze žadateli udělit rezidenční pobyt pouze jedenkrát v každé členské zemi V4

žadatel je povinen uhradit zdravotní pojištění během rezidenčního pobytu na vlastní náklady

Účast v programu

všichni rezidenti, vybraní pro jarní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 5. do 12. 6. 2021; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením

všichni rezidenti, vybraní pro podzimní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 9. do 30. 11. 2021; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením

rezidenti mohou požádat o tzv. dny absence, za předpokladu, že jejich počet nepřekročí 7 dní (jarní termín), resp. 14 dní (podzimní termín)

v případě nenadálých okolností (pracovní či rodinné záležitosti) mají rezidenti povinnost bez prodlení kontaktovat Mezinárodní visegrádský fond a příslušnou hostitelskou organizaci, jelikož takováto skutečnost může ovlivnit výši jejich stipendia

Časový harmonogram

termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 30. 11. 2020

oznámení výsledků: 15. 1. 2021

Zdroj a přihlášky: https://www.visegradfund.org/about-us/the-fund/

Rubrika: 
Share