Semináře a kolokvia

Překladová kolokvia

Ve spolupráci s Eric-Voegelin-Gesellschaft připravujeme kolokvia k překladu děl Erica Voegelina, kde představujeme Voegelin Glossary a Dictionary of Voegelinian Terminology. Účast přislíbil prof. Dr. Peter J. Opitz (LMU Mnichov), virtuálně se spojíme s americkým kolegou prof. Lee Trepanierem (Saginaw Valley State University Michigan). Termín včas oznámíme. Zájem můžete projevit už nyní, napište nám. 

Výklad díla a sporné termíny 

Ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR a FF UK Praha připravujeme kolokvia k výkladu díla Martina Heideggera a Sørena Kierkegaarda. Povede je PhDr. Ing. Jiří Olšovský, Ph.D.. Termín včas oznámíme. Zájem můžete projevit už nyní, napište nám. 

Latina a řečtina pro filosofy, sociology a politology

Ve spolupráci s FF UK připravujeme semináře se zaměřením na výuku latiny, klasické řečtiny, na antickou filosofii, literaturu a divadlo. Společně se vrátíme o několik století nazpět. Termín včas oznámíme. Zájem můžete projevit už nyní, napište nám. 

Výuka biblické hebrejštiny a moderní hebrejštiny

Zájemci, i méně pokročilí se mohou kdykoli přidat, přijít pouze naslouchat, nebo číst, případně pokročilejší překládat. Materiály dostávají žáci oxeroxované, včetně slovíček k jednotlivým kapitolám. Začíná se opakovat gramatika od začátku – ostatní gramatické jevy se vysvětlují opakovaně, když se vyskytují v textu.

Kde se tak děje: Židovská liberální unie ČR 

Více informací: zde 

Civilizující se lidský mozek a trénování paměti

Ve spolupráci se společností Vzděláváme školy připravujeme semináře, které vás zavedou do tajů lidského mozku a pomohou vám k vyššímu intelektuálnímu výkonu s pomocí meditace i nejrůznějších osvědčených technik. Lekce povede Mgr. Šárka Kociánová, certifikovaná trenérka paměti I. stupně, členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a zároveň výkonná manažerka projektu Vzdělávání pro školy i rodiny (www.vzdelavameskoly.cz).        

Více informací: zde