Tipy na stáže

Umělecké rezidence MuseumsQuartier ve Vídni pro rok 2022

Jazyk: 
čeština ()

Program uměleckých rezidencí Artists-in-Residence v Q21/MuseumsQuartier ve Vídni je součástí dlouhodobé snahy Nadace ERSTE podporovat současné umění a kulturu a posilovat situaci tvůrců, zejména v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Přihlášky jsou přijímány pouze v angličtině poštou a e-mailem do 12. 9. 2021.

Program EU Kreativní Evropa a jeho výzvy v roce 2021

Jazyk: 
čeština ()

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura výzvu na podporu evropských platforem kulturních a kreativních organizací (CREA-CULT-2021-NET). Termín uzávěrky je 29. září 2021 v 17 hod. Vyhlášení výsledků se očekává v únoru 2022. 

Výzkum s tématem studená válka

Jazyk: 
english ()

Stipendium pro výzkum zabývající se získáváním a šířením informací za studené války vyhlásila Visegrad Scholarship at the Open Society Archives. Tématem programu jsou Možnosti vědění: hledání pravdy v polarizovaném světě a po něm (Possibilities of knowing: Truth seeking in a polarized world and [in] its aftermath). Hlásit se mohou badatelé ve dvou termínech (červen, listopad) pro akademický rok 2021 a 2022. 

 

Umělecké rezidence MuseumsQuartier ve Vídni pro rok 2021

Jazyk: 
čeština ()

MuseumsQuartier vyhlásilo program uměleckých rezidencí pro rok 2021. Rezidence jsou určeny umělcům, kurátorům a teoretikům z České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenské republiky, Slovinska a Chorvatska, kteří pracují v oblasti současného umění a provádějí výzkum ve této oblasti. Přihlášky jsou přijímány e-mailem pouze v angličtině do 6. 12. 2020.

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti pro rok 2021

Jazyk: 
čeština ()

Česko-německý fond budoucnosti vyhlásil nová stipendia pro rok 2021. Fond každoročně umožňuje osmi mladým akademikům zblízka poznat sousední zemi, která není pro mnohé ještě příliš známá.Cílovou skupinou jsou uchazeči z humanitních a společenskovědních oborů – od historie přes literaturu až po práva a ekonomii. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2021/2022 je 31. ledna 2021.

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro rok 2021

Jazyk: 
čeština ()

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov) ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť) vydaly novou výzvu pro zájemce o rezidenční pobyty na rok 2021. Uzávěrka je 30. listopadu.   

Active Citizens Fund a Fond bilaterální spolupráce

Jazyk: 
čeština ()

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Stránky