Tipy na stáže

Japonská rezidence Kyoto Art Center

Jazyk: 
čeština ()

Japonská rezidence Kyoto Art Center vyhlásila soubor programů pro rok 2019. Cílem rezidenčního pobytu je prohloubení mezinárodní spolupráce a zkušeností, zájemce musí v průběhu stáže vytvořit veřejný program pro občany města. Kyoto Art Center poskytne ubytování, studio, učebny a obousměrnou letenku. Termín odevzdání přihlášek je 30. června 2018. 

Australská rezidence BigCi Environmental

Jazyk: 
čeština ()

Nezisková mezinárodní organizace BigCi nabízí možnost rezidenčních pobytů pro environmentálně zaměřené činovníky a vyzývá k podání přihlášek na rezidenční pobyt The BigCi Environmental Awards 2018 v Austrálii na okraji nádherného národního parku Wollemi v dojezdové vzdálenosti od Modrých hor zapsaných na seznamu Světového dědictví UNESCO. Přihlašovat se můžete do 1. 6. 2018.

Granty pro společenské vědy v programu Ěta

Jazyk: 
čeština ()

Technologická agentura ČR (TAČR) chystá na 9. května "šeříkové" vyhlášení druhé veřejné soutěže programu Éta, který pomáhá přenést podnětné nápady do praxe. Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 %. Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu činí 2 400 mil. Kč. Po vyhlášení bude TA ČR pořádat informační semináře pro zájemce. 

Pařížská rezidence Ville Vassilieff a její nový program

Jazyk: 
čeština ()

Umělecká a vědecká platforma s názvem The Pernod Ricard Fellowship umožnuje každoročně badatelům, umělcům a výzkumníkům pobyt v nádherné historické vile Villa Vassilieff přímo v centru čtvrti Montparnasse v Paříži. V letošním roce je uzávěrka pro přihlášky 31. května 2018. 

Soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University

Jazyk: 
čeština ()

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlásilo soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University. Podpora je vyplácena ze sponzorského daru společnosti Sekyra Group. Uzávěrka je 5. března 2018. 

Švýcarská nadace Pro Helvetia a její výzvy pro rok 2018 až 2020

Jazyk: 
čeština ()

Nadace Pro Helvetia zveřejnila výzvy pro spolupráci mezi švýcarskými organizacemi a jejich protějšky z celé Evropy s cílem podpořit existující i nové iniciativy realizované mezi roky 2018 až 2020. Preferovány jsou projekty založené na znalostní výměně, sdílení zdrojů a šíření know-how. Kompletní přihláška musí být odevzdána nejpozději do 1. března 2018.

Stránky