Projekty evropské spolupráce pro rok 2018

Kreativní Evropa je program Evropské unie plánovaný na období let 2014 až 2020. Cílem je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory. Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části. 

  • dílčí program MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
  • dílčí program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
  • mezioborová část - zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který funguje od roku 2016. Mezioborová část nabízí prostředky na vypracování studií a podpoří lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími.

 

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2014 2020 je 1,462 mld. eur. Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 720 tis. eur), na dílčí program Kultura 31 % (453 220 tis. eur) a na mezioborovou část 13 % (190 060 tis. eur). Další cíle spolupráce spočívají v rozvoji evropské kulturní a jazykové rozmanitosti, v posilování schopnosti kulturních a kreativních odvětví pracovat mezinárodně, ve zlepšení přístupu kreativních a kulturních odvětví k financování, v podporě využívání digitálních technologií a sběru dat o kulturních a kreativních odvětvích. 

Výzvy a změny pro rok 2018

Pro rok 2018 byly vyhlášeny dvě výzvy: PROJEKTY EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE č. EACEA 32/2017: kategorie 1 (projekty menšího rozsahu) a kategorie 2 (projekty většího rozsahu) s uzávěrkou 18. ledna 2018 ve 12.00 bruselského času – a druhá výzva je zaměřená na PROJEKTY SPOLUPRÁCE SOUVISEJÍCÍ S EVROPSKÝM ROKEM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ č. EACEA 35/2017 (kategorie 3) s uzávěrkou 22. listopadu 2017 ve 12.00 bruselského času.

Zásadní změny pro rok 2018:

  • pro rok 2018 jsou dvě uzávěrky
  • Byla otevřena speciální výzva na projekty související s Evropským rokem evropského dědictví 
  • Partneři projektů spolupráce již NEMUSÍ splňovat kritérium existence organizace min. 2 roky v době uzávěrky
  • Novou zemí v programu Kreativní Evropa je Tunisko

 

Více informací v angličtině: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en 

Share