Granty

Granty Evropské kulturní nadace spojené s volbami do Evropského parlamentu

Jazyk: 
čeština ()

Evropská kulturní nadace (ECF) přijímá žádosti o granty na podporu kreativních projektů, které se uskuteční v souvislosti s květnovými volbami do Evropského parlamentu. Program se nazývá „Demokracie potřebuje imaginaci“ a výzva trvá od února 2019 do vyčerpání dostupných prostředků.

Support Programme for the Publication of Translations of Czech Literature Abroad

Jazyk: 
english ()

The Ministry of Culture of the Czech Republic supports publication of translations of Czech literature abroad. Available lists of supported translations for 2019 (I) and 2018 (I, II), application form, bibliography of supported translations 1998–2018. Deadline for 2019: 15. 5. 2019 (II).

Grantové výzvy Česko-německého fondu budoucnosti: témata roku 2019

Jazyk: 
čeština ()

Do konce roku 2018 je možné žádat o mimořádnou grantovou výzvu, v rámci níž podpoří Česko-německý fond budoucnosti projekty, které směřují k překonávání dělicích linií ve společnosti. Dále bude možné žádat čtvrtletně, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení českého i německého partnera do projektu.  

Mezinárodní Visegradský fond podzimní a zimní uzávěrky

Jazyk: 
čeština ()

Mezinárodní Visegradský fond provozuje několik grantových programů a také uděluje individuální stipendia. Grantová podpora je věnována jedinečným projektům, a to zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, výměn mládeže, přeshraniční spolupráci a propagaci cestovního ruchu. Žádat je možné v průběhu celého roku, vyplatí se průběžně sledovat internetové stránky.  

Granty pro společenské vědy v programu Ěta

Jazyk: 
čeština ()

Technologická agentura ČR (TAČR) chystá na 9. května "šeříkové" vyhlášení druhé veřejné soutěže programu Éta, který pomáhá přenést podnětné nápady do praxe. Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 %. Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu činí 2 400 mil. Kč. Po vyhlášení bude TA ČR pořádat informační semináře pro zájemce. 

Soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University

Jazyk: 
čeština ()

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlásilo soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University. Podpora je vyplácena ze sponzorského daru společnosti Sekyra Group. Uzávěrka je 5. března 2018. 

Stránky