Granty

Podpora Mezinárodního visegrádského fondu

Jazyk: 
čeština ()

Portál Mezinárodního visegrádského fondu zveřejnil programy takzvaných Malých a Standardních grantů, které podporují společné kulturní, vědecké a vzdělávací projekty, výměny mládeže, přeshraniční projekty a propagaci cestovního ruchu. Cílem fondu je usnadnit a podporovat spolupráci mezi zeměmi V4 i s ostatními státy mimo EU.

Katolická akademická služba pro cizince

Jazyk: 
čeština ()

Německá Katolická akademická služba pro cizince (Deutscher Akademischer Ausländer-Dienst, KAAD), založená roku 1958, poskytuje různé druhy stipendií umožňujících studijní nebo badatelské pobyty uchazečů z různých částí světa. Nabídka se týká křesťanských studentů minimálně po 6. semestru studia a mladých badatelů. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, ve vědeckých ústavech, v archivech, na klinikách apod.

Stipendien für Studierende und Promovierende aus dem östlichen Europa

Jazyk: 
deutsch ()

Das bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vergibt voraussichtlich im Studienjahr 2016/17 erneut Jahresstipendien an Graduierte aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn.

Stipendia nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2016

Jazyk: 
čeština ()

Nadační fond Františka Topiče, založený r. 1998 v Praze z iniciativy Milady Blekastad-Topičové, vnučky jednoho ze zakladatelů českého moderního nakladatelského podnikání, chce navázat na široké kulturní aktivity s tímto jménem spjaté a vypisuje stipendia pro rok 2016.

Horizont 2020 ve společenských vědách

Jazyk: 
čeština ()

V prostorách Technologického centra Akademie věd (TC AV ČR) v Praze lze navštívit semináře v rámci informačních dní pro společenské vědy. Kromě představení aktuálních výzev priorit SSH a programu Věda ve společnosti se akce týkají i možností zapojení výzkumníků z oblasti společenských věd do specifických programů Myšlenky a Lidé. Hovoří se také o politikách Evropské komise v oblastech Otevřeného přístupu a Odpovědného výzkumu a inovací na portálu EURAXESS. Společenské výzvy v 7. RP a programu Horizon 2020 představuje Michal Pacvoň.  

Nadační program pro rok 2016

Jazyk: 
čeština ()

Správní rada Nadace Český literární fond seznamuje na svých internetových stránkách s Nadačním programem pro rok 2016, jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v oblastech, které souvisí s působením Nadace ČLF. Nadace ČLF upřednostňuje podporu takových nekomerčních tvůrčích činností a projektů, kterým se nedostává dostatečné podpory

Stránky