Podpora Mezinárodního visegrádského fondu

V rámci programu Malých grantů je udělovaná částka 540 000 eur. Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně: 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince. Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 5 000 eur. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70 % celkových nákladů na projekt, včetně in-kind příspěvku žadatele nebo in-kind příspěvku dalších subjektů. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 6 měsíců. Většina příjemců jsou nevládní organizace (NNO), obce a školy nebo jiné veřejné instituce.

U programu Standardních grantů je rozdělována částka 2 200 000 eur. Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně: 15. března, 15. září. Minimální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Standardních grantů je 5 001 eur a výše. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70 % celkových nákladů na projekt, včetně in kind příspěvku žadatele, nebo in kind příspěvku dalších subjektů. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 12 měsíců.

Blíže: http://visegradfund.org.

 

Share