Slovníky

Obecné praktické slovníky

Německé nakladatelství Goethe-Verlag GmbH v Mnichově připravilo praktický mnohojazyčný kvalitní slovník i s praktickými cvičeními a zvukovým poslechem. Book2 je k použití zdarma, včetně zvukových souborů.   

 

Latiské učebnice a slovníky  

Latina pomáhá při studiu románských jazyků, angličtiny i němčiny, je základem odborného názvosloví mnoha oborů. Středověká latina se stala jazykem vzdělaných vrstev, jazykem mezinárodních diplomatických styků i jazykem umělecké literatury a státní správy. Proto jsou umělecká, teologická i vědecká díla té doby psána latinsky a pro badatele a historiky je tak latina zcela nepostradatelná. V českých zemích převládala až do  husitského období, v Uhrách se udržela jako jazyk státní správy téměř až do poloviny 19. století. Za tu dobu  pronikla do češtiny a dalších evropských jazyků spousta latinských slov. Mnohé výrazy převzaté z latiny jsou  dodnes součástí mezinárodní odborné terminologie. Učebnice LINGUA LATINA per se illustrata, Pars I: Familia, de Hans H. Orberg jistě pomůže ve studiu  začátečníkům i zkušeným badatelům.  

HANS H. ØRBERG: LATIN-ENGLISH VOCABULARY II

Institut de recherche et d’histoire des textes: Du Cange, et al., Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. Niort : L. Favre, 1883-1887.

Universität Mannheim: Du Cange, Charles du Fresne (1610-1688): Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis 

Database of Latin Dictionaries, belgické nakladatelství Brepols

Novozákonní řečtina

Řečtina je indoevropský jazyk se zvláštním postavením. Nepatří do žádné indoevropské jazykové rodiny. Zatímco například čeština se řadí k západoslovanským jazykům, francouzština k románským, řečtina je prostě jenom řečtina. Její možní "sourozenci" v průběhu dějin vymřeli (arménština a albánština jsou indoevropské jazyky podobného osudu). Je to indoevropský jazyk, jehož historický vývoj lze ledovat kontinuálně po téměř 3500 let až dodnes, ba můžeme na základě srovnání s jinými indoevropskými jazyky vytvářet i hypotézy o tom, jak tento jazyk vypadal před 4000 lety, když předkové Řeků přišli do egejské oblasti. Autorem textů na portále greek.herme.net je Jiří Pavlík Dagmarou Muchnovou

BDAG: Bauer W., Dänker F. W. A Greek–English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. UCP, 2001. 

Wallace D. B. Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament. Zondervan, 1997

Současné překlady biblických textů (anglicky, německy, italsky, francouzsky, portugalsky, španělsky). 

Biblická hebrejština

Hebrejština patří do rozmanité skupiny semitských jazyků. Nejstarší texty ještě není možné rozlišit do jednotlivých jazykových větví, proto hovoříme spíše o společné protosemitštině. Jsou také celkově jednodušší a chybějí v nich písmena, sloužící jako podklad pro samohlásky, nebo některá slova, běžná v pozdějších biblických textech. Biblická hebrejština je považována za první spisovnou formu hebrejštiny. Pro souhlásky má 22 znaků, samohlásky však nejsou psány vůbec. Hebrejským písmem se píše zprava doleva. Skvělým pomocníkem je mutlimediální vzdělávací a informativní web lamedwaw.org, který zájemce provází symbolikou znaků a také zmínkami o kabale i židovské tradiční filosofii – musaru. Text bible (tanach) je možné poslouchat v češtině a samozřejmě i v hebrejštině s možností stáhnout texty k jednodlivým sekcím, včetně učebních materiálů.

Další zdroje: Cvičebnice biblické hebrejštiny, včetně zhudebněných textů (Univerzita Palackého v Olomouci, za podpory Fondu rozvoje vysokých škol, 2005) zde 

Encyclopedia Judaica (F. Skolnik – M. Berenbaum, eds.), 22 sv., Detroit: Macmillan, 2007, The YIVO Encyclopedia of Jews in East Europe (G. D. Hundert, ed.), 2sv., New Haven- London: Yale University Press, 2008 

ABRAHAMS, I., Jewish Life in the Middle Ages, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1993

Voegelin Glossary 

Internetové stránky zakladatele a prvního editora portálu VoegelinView a váženého člena The Voegelin Society Frtitze Wagnera věnované dílu Erica Voegelina, včetně nahrávek jeho přednášek a používaných slovníků.  

Eric Voegelin Study Page jsou internetové stránky profesora Billa McClaina, váženého souputníka Erica Voegelina, které pojímají dílo komplexně.       

Dictionary of Voegelinian Terminology a Short Eric Voegelin Glossary a Universitett Gent  

jsou internetové stránky, které se vážou k Voegelinově terminnologii od Billa McClaina a jeho univerzitního kolegy Jacka D. Elliota.

 

Institut für Philosophie Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Rakousko

ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Elmar Waibl

Ass.-Prof. Dr. Philip Herdina

DICTIONARY OF PHILOSOPHICAL TERMS (GERMAN — ENGLISH,  ENGLISH — GERMAN)

WÖRTERBUCH PHILOSOPHISCHER FACHBEGRIFFE (DEUTSCH — ENGLISCH

ENGLISCH — DEUTSCH)

  

 

Stanford Center for the Study of Language and Information

SEP logo The Stanford Encyclopedia of Philosophy organizes scholars from around the world in philosophy and related disciplines to create and maintain an up-to-date      reference work.

Stanford Encyclopedia of Philosophy