Horizont 2020 ve společenských vědách

V prostorách Technologického centra Akademie věd (TC AV ČR) v Praze lze navštívit semináře v rámci informačních dní pro společenské vědy. Kromě představení aktuálních výzev priorit SSH a programu Věda ve společnosti se akce týkají i možností zapojení výzkumníků z oblasti společenských věd do specifických programů Myšlenky a Lidé. Hovoří se také o politikách Evropské komise v oblastech Otevřeného přístupu a Odpovědného výzkumu a inovací na portálu EURAXESS. Společenské výzvy v 7. RP a programu Horizon 2020 představuje Michal Pacvoň.  

 

Vynikající věda

1.       ERC (Evropská výzkumná rada)

 • ERC Starting Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů.
 • ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů.
 •  ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili.
 • Proof-of-Concept je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit.
 • ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2-4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů hraničního výzkumu (často interdisciplinární povahy).  Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni PI odpovídají za projekt po vědecké stránce stejnou měrou.

 

Více informací: erc.europa.eu

 

2.       FET (budoucí a vznikající technologie)

 • FET OPEN – podpora počátečního riskantního výzkumu
 • FET PROACTIVE – rozvíjení slibných témat, podpora rozmanitých projektů a rozvoj jejich spolupráce
 • FET FLAGSHIP  – rozsáhlý mezioborový výzkum, provázání národního a evropského výzkumu

Více informací: ec.europa.eu

 

3.       Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA)

 • Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks – ITN) - posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů.
 • Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships – IF) –  další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility
 • Výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE) - mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně řídících, administrativních a technických pracovníků) v rámci společného výzkumného projektu.
 • Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND) - financování individuálních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků i doktorských studijních programů, v rámci nichž lze podpořit pouze začínající výzkumné pracovníky.

 

Více informací: ec.europa.eu

 

4.       Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur)

 

Vedoucí postavení evropského průmyslu

 1. Průlomové a průmyslové technologie
 2. Přístup k rizikovému financování
 3. Inovace v malých a středních podnicích (MSP) – podpora zahrnuje všechny druhy inovací a všechny stupně jejich zavádění. Projekt na libovolné téma může být řešen jedním nebo více řešiteli.

 

 Společenské výzvy

 1. Zdraví, demografické změny a kvalitní život (wellbeing)
 2. Výzvy v oblasti evropská bioekonomie: bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství a lesy, výzkum v oblastech mořské, námořní a vnitrozemské vody
 3. Bezpečná, čistá a účinná energie
 4. „Smart“, zelená a integrovaná doprava
 5. Klimatická změna, účinnost zdrojů a surovin
 6. Evropa v měnícím se světě – inkluzívní, inovativní a reflexivní společnosti – zaměřena především na společenské vědy
 7. Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů

 

Informace o jednotlivých programech a aktuálních výzvách najdete: http://www.h2020.cz/cs

 

Share