Granty

Švýcarská nadace Pro Helvetia a její výzvy pro rok 2018 až 2020

Jazyk: 
čeština ()

Nadace Pro Helvetia zveřejnila výzvy pro spolupráci mezi švýcarskými organizacemi a jejich protějšky z celé Evropy s cílem podpořit existující i nové iniciativy realizované mezi roky 2018 až 2020. Preferovány jsou projekty založené na znalostní výměně, sdílení zdrojů a šíření know-how. Kompletní přihláška musí být odevzdána nejpozději do 1. března 2018.

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro rok 2018

Jazyk: 
čeština ()

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov) ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť) vyhlásily program na rezidenční pobyty pro rok 2018. Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín je 31. ledna 2018. 

Stipendium für ausländische Nachwuchswissenschaftler

Jazyk: 
deutsch ()

Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft, Institut für Philosophie I., Forschungscentrum für Klasssische Deutsche Philosophie/ Hegel Archiv in Bochum (Germany) vergibt ein Kurzzeit-Stipendium für ausländische Nachwuchswissenschaftler/innen Ausschreibung. Um Bewerbungen ausschließlich wird bis zum 14. Januar 2018 gebeten.  

Grantové výzvy Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

Jazyk: 
čeština ()

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) vyhlašuje grantové výzvy, jejichž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie. Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky. Nejbližší uzávěrka je 14. října 2017. 

EURIAS FELLOWSHIP PROGRAMME 2018 - 2019

Jazyk: 
english ()

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme is an international researcher mobility programme offering 10-month residencies in one of the 19 participating Institutes: Aarhus, Amsterdam, Berlin, Bologna, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Madrid, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Warsaw, Zürich. The Institutes for Advanced Study support the focused, self-directed work of outstanding researchers. The fellows benefit from the finest intellectual and research conditions and from the stimulating environment of a multi-disciplinary and international community of first-rate scholars.

Fulbrightova komise vyhlašuje programy pro roky 2018/19

Jazyk: 
čeština ()

Aktuálně je to výběrové řízení do stipendijního programu pro postgraduální studium nebo výzkum v USA v roce 2018/19. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, letenku, zdravotní pojištění a v případě studia rovněž školné do výše 15 tisíc dolarů. Uzávěrka je 1. září 2017. 

Rezidence a grant v projektu Risk Change

Jazyk: 
čeština ()

V rámci programu Kreativní Evropa probíhá podpora současného, evropského, interdisciplinárního umění a vědy, které řeší sociální otázky a migraci. Hlavní důraz v projektu Risk Change je kladen na propojení s aplikovanou vědou a informačními technologiemi. K měsíční, červnové rezidenci bude též udělen grant 5 000 eur. Uzávěrka je 15. května. 

Uzávěrka soutěže Neuron Impuls 2017

Jazyk: 
čeština ()

Nadační fond Neuron na podporu vědy oznámil pravidla soutěže Neuron Impuls 2017 a její uzávěrku stanovil na 31. března. Jedná se již o 7. ročník soutěže pro české vědce, kteří jsou vybíráni na základě vědecké kvality, originality, odvahy a míry spolupráce autora s místními i zahraničními vědci a partnerskými institucemi. Zásadní roli při výběru hraje také dosavadní vědecká dráha a zkušenosti žadatele.

Stránky