Rezidence ZARYA ve Vladivostoku láká umělce

Centrum pro současné umění ZARYA je osvědčená kosmopolitní organizace se sídlem ve Vladivostoku (Владивосток), v nádherném městě na pobřeží Tichého oceánu na východě Ruska. Během sovětské éry byl Vladivostok pro cizince uzavřený a svobodný cestovní ruch se zde uvolnil až po roce 1992. O to víc město cizince láká. Nejčastěji využívají rezidenci ZARYA umělci, herci, malíři, sochaři, choreografové, hudebníci a spisovatelé. V letošním roce jim bude dle níže uvedených dispozic udělen projektový grant na realizaci a implementaci záměru ve výši cca 700 USD, cestovné ve výši zhruba 385 USD a náklady na materiály cca 140 USD. Vyhlašovatel poskytuje ubytování v zařízeném bytě, uspořádán bude workshop a poskytnuta PR podpora a asistence.

Uzávěrka aktuálního letního termínu je 31. 8. 2017.

Více informací: http://zaryavladivostok.ru/en/artists-support/post/1418

Share