Fulbrightova komise vyhlašuje programy pro roky 2018/19

Na internetových stránkách nadace lze získat informace ohledně přihlášky a dalších pokladů, jako jsou doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky testů. Nejobvyklejším využitím stipendia je práce na výzkumném projektu či dizertační práci. Cílem pobytu v USA může být rovněž absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree"), nebo i jednoroční hostování v rámci kategorie "non-degree". Hlásit se mohou zájemci ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny, MBA a LLM. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali. Základními předpoklady jsou české občanství a trvalý pobyt v ČR, výborné studijní nebo odborné výsledky. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky hotové výsledky testů jazykové zkoušky TOEFL na minimálně 80 bodů a v případě kategorie "degree" také testu studijních předpokladů GRE. Od uchazečů, kteří plánují v USA výzkumný pobyt v rámci kategorie "visiting research" se vyžaduje předložení pozvání z hostitelské americké akademické instituce.

Více informací: http://fulbright.cz 

Share