Granty

Nadace Český literární fond zveřejnila svůj program podpory

Jazyk: 
čeština ()

Správní rada Nadace Český literární fond představila Nadační program pro rok 2017, jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám. Šanci mají skupiny i jednotlivci v celé řadě oborů činností, včetně možnosti cestovních stipendií vědeckých pracovníků.     

Interdisciplinární Story of Space v Indii

Jazyk: 
čeština ()

Story of Space se zaměřuje na tvorbu zlomových, celoživotních vzdělávacích příležitostí a cest, v kontextu fyziky, politiky, filosofie a celkově vnímání prostoru. Výzva je určena k předložení projektů pro umělce, filmaře, filosofy, výzkumínky a akademiky. Většina nákladů na projekt je hrazena.

Vyhlášení 3. výzvy EHP a Norských fondů

Jazyk: 
čeština ()

Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z Norska. Spolupráce financovaná z tohoto fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení až do 30. 6. 2017 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Česko-německé kulturní jaro 2017

Jazyk: 
čeština ()

Kulturní výměna mezi Čechy a Němci má bohatou a oboustranně inspirativní tradici a hraje významnou roli při vytváření a prohlubování přátelských vztahů mezi občany obou zemí. Počátkem roku 2017 si připomeneme 20. výročí přijetí Česko-německá deklarace z 21. ledna 1997, jež umožnila vznik Česko-německého fondu budoucnosti a vytvořila tak podmínky pro dlouhodobou podporu česko-německé kulturní výměny. Aktuálně vypisuje fond mimořádnou tematickou projektovou výzvu.  

AKTION Česká republika - Rakousko

Jazyk: 
čeština ()

Dům zahraniční spolupráce (DZS) zveřejnil pokyny pro podávání projektů v rámci AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, což je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. 

Stránky