Projekty pro podporu demokratizace a občanské společnosti

Výzvu vyhlašují Mezinárodní visegrádský fond a dánské ministerstvo zahraničí. Týká se zemí EaP (Eastern Partnership) a jejich spolupráce s partnery z V4. Přednostními příjemci grantu a podpory jsou nevládní, neziskové a občanské organizace. 

Projekty jsou strukturovány do čtyř kategorií:

  • Legislativa a spravedlnost
  • Dobrá správa (veřejná administrativa, pořádek, strategie, imigrační politika)
  • Komunikace, média, přístup k informacím
  • Rozvoj občanské společnosti, podpora lidských práv a menšin
  •  

Mezi kritéria projektů patří navázání kooperace mezi subjekty z EaP a regionů V4. Vždy se má jednat o spolupráci jednoho subjektu z oblasti EaP a 3 subjektů z různých zemí V4, alespoň. Grant může pokrýt nejvýše 90 % celkových projektových nákladů – zbytek je nutno financovat z vlastních či jiných zdrojů. Projekt by měl být rovněž realizován nejpozději do 18 měsíců od jeho zahájení. Uzávěrka: 1. 12. 2016. Výzva v angličtině ZDE 

Více informací: www.on-the-move.org

Rubrika: 
Share