Interdisciplinární Story of Space v Indii

Organizátoři chtějí při tvorbě programu propojit výzkumníky, spisovatele, básníky, hudebníky, kulturní odborníky či učitele. Cílem je tématizovat a zkoumat prostor a jeho spojení s vědou, filosofií, uměním a kulturou, chce inspirovat, vést k dialogům a vzdělávat - to vše v rámci otevřeného festivalu. Výzva je určena k předložení projektů, většina nákladů je hrazena.

Story of Space 2017 se zaměřuje na tvorbu zlomových, celoživotních vzdělávacích příležitostí a cest, v kontextu fyziky, politiky, filosofie a vůbec vnímání prostoru. Jeho výsledky má být: 1. zvýšení veřejného povědomí o současné vědě a jejím vztahu ke společnosti, 2. zvýšení vnímavosti pro vzorce, které se vzájemně prolínají či na sobě vzájemně závisí, 3. posílení sítě a platformy pro vědu, filosofii, umění a kulturní praxi, sdílením idejí a intedisciplinárními vazbami. Produkční rozpočet je stanoven na 75 000 INR na projekt, dále bude hrazeno ubytování a strava po dobu měsíčního pobytu a cestovné. Uzávěrka je 15. 12. 2016.

Více informací: W: www.thestoryof.org

 

Share