Cestovní granty STEP Beyond 2017

STEP Beyond je grantovým programem European Cultural Foundation a určen k umožnění cestování mezi zeměmi EU a EFTA (European Free Trade Association). Grantové schéma má příjemcům posloužit k prozkoumávání, výměně perspektiv, dovedností a k inspiraci. Podporovány jsou všechny typy přeshraniční a mezioborové kreativity. ECF disponuje mnoha zajímavými grantovými programy. STEP Beyond bude mimo jiné otevřen zájemcům i v roce 2017. Uzávěrka je 30. listopadu 2016 a přihláška musí být podána aspoň 60 dní před datem odjezdu.

Více informací: http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/

Share