Vyhlášení 3. výzvy EHP a Norských fondů

Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z Norska. Spolupráce financovaná z tohoto fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení až do 30. 6. 2017 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásil na začátku roku 3. Výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. Celková výše alokovaných prostředků pro 3. výzvu činí 7 393 000 korun/278 981 eur, přičemž v den obnovení 3. Výzvy (tj. 8. července 2016) činí dostupná alokace 2 093 000 korun/78 981 eur.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese czp@mfcr.cz.

Další informace: www.eeagrants.cz/cs/ehp-a-norske-fondy-2014-2021/aktuality/2016

 

Share