Nadace Český literární fond zveřejnila svůj program podpory

Správní rada Nadace Český literární fond představila Nadační program pro rok 2017, jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám. Šanci mají skupiny i jednotlivci v celé řadě oborů a činností, včetně možnosti cestovních stipendií vědeckých pracovníků.

Nejvíce stipendií pokrývá tradičně literatura: Granty na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo), včetně překladu. Dále dramatická tvorba na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění, též včetně překladu či na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu. Patří sem i publicistika s granty na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů a samozřejmě také věda včetně podpory vydávání vědeckých časopisů. Hradí se i cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let. 

Termínem podání žádostí na předepsaných tiskopisech: 28. 2. 2017.

Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny: 24. 3. 2017 a 8. 9. 2017.

Více informací: www.nclf.cz 

 

Share