Grantové výzvy Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

Podrobné podmínky k poskytnutí grantů jsou publikovány na stránkách NFNZ. Aktuální grant s uzávěrkou 14.října 2017 je určen menším redakcím, které nepatří do zavedeného vydavatelství a nejsou finančně propojeny s politickým uskupením či zájmovou skupinou. O grant se mohou ucházet také jednotlivci. Zájemci o podporu musí předložit náměty na projekty na stanoveném formuláři spolu s rozpočtem, který je nedílnou součástí projektu.

Maximální výše podpory: 500 000 Kč

Aktuální vyhlášení grantové výzvy: 14. 9. 2017

Uzávěrka pro přihlášení: 14. 10. 2017

Oznámení výsledků udělení grantů: do 14. 11. 2017

Maximální délka trvání projektu: 6 měsíců

Více informací a podmínky: zde

Share