Visegrádský program rezidenčních pobytů pro rok 2018

Dle propozic bude uděleno celkem 32 stipendií a rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: 

Jarní termín od 1. 5. do 12. 6. 2018

Podzimní termín od 1. 9. do 30. 11. 2018

Žádat mohou spisovatelé, publicisté či překladatelé s nejméně jednou již vydanou publikací, s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích. Žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti v angličtině obsahující: strukturovaný životopis, popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu, bibliografii autora a motivační dopis. Každý z žadatelů může ke své žádosti přiložit i další materiály v angličtině, které uzná za vhodné (např. doporučení).

Stipendium zahrnuje: Ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení), stipendium ve výši 1 125 EUR (jarní termín) a 2 250 EUR (podzimní termín) a podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.)

Kritéria výběru 

- profesionální přístup k literární tvorbě, dokumentovaný předchozí tvorbou (např. články, publikace) 
- kvalita plánů během rezidenčního pobytu (např. přispět k rozvoji národních/V4 humanitních studií, propagace literatur zemí V4, zvýšení počtu čtenářů v zemích V4, podnícení spolupráce zemí V4 v oblasti literatury) 
- kredibilita rezidenčích plánů, prezentovaných v žádosti 
- bezproblémová spolupráce v rámci eventuální předchozí spolupráce s Mezinárodním visegrádským fondem - připravenost účastnit se veřejných literárních akcí, pořádaných hostitelskou organizací 
- ochota spolupracovat s ostatními visegrádskými rezidenty a hostitelskou organizací za účelem zvýšení tzv. přidané hodnoty V4 
- deklarace být skutečně přítomen v místě ubytování, poskytnutém hostitelskou organizací, a to během celé délky rezidenčního pobytu

Přístup do programu

- žadatel musí být občanem jedné z visegrádských zemí (V4: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) 
- žadatel nemůže být současným či bývalým zaměstnancem Mezinárodního visegrádského fondu či hostitelské organizace 
- žadatel je povinen podat žádost pod jménem uvedeným v jeho občanském průkazu/cestovním pasu 
- žadatelovy případné další projekty, podpořené Mezinárodním visegrádským fondem, musí být v době podání žádosti již ukončeny 
- v rámci tohoto programu lze žadateli udělit rezidenční pobyt pouze jedenkrát v každé členské zemi V4 
- žadatel je povinen uhradit zdravotní pojištění během rezidenčního pobytu na vlastní náklady

Časový harmonogram

Zveřejnění výzvy v ČR: 2. 1. 2018

Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 31. 1. 2018 (o půlnoci)

Oznámení výsledků: 14. 3. 2018

On-line formulář žádosti je k dispozici na http://visegradapplicationform.villa.org.pl.

Koncept programu a výzvu (v anglickém jazyce) najdete zde.

Share