Soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University

Jedná se o podporu, která je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Univerzity Karlovy. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu Ph.D. v době vyhlášení soutěže), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na Univerzitě Karlově. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University.

Výše podpory: 1 000 EUR

Délka výzkumného pobytu: jeden měsíc

Termín odevzdání žádostí: 5. 3. 2018

Jazyk žádosti: angličtina

Více informací: zde

 

Share