Granty Evropské kulturní nadace spojené s volbami do Evropského parlamentu

Evropská kulturní nadace (European Cultural Foundation ECF) poskytuje granty v celé řadě oblastí. Aktuální granty jsou rozděleny do tří kategorií - kolaborativní projekty zaměřené na spolupráci a propojení evropských kultur, granty pro oblast Balkánského poloostrova a cestovní granty určeny především pro mladé umělce do 35 let. Cílem grantového programu „Demokracie potřebuje imaginaci“ je podpořit inovativní projekty, jejichž záměrem je rozvoj evropské demokracie a reakce na polarizaci evropské společnosti. Přednost bude dána projektům, které se uskuteční před nebo v průběhu voleb do Evropského parlamentu (23. až 26. května 2019). Jednotlivci mohou žádat o granty ve výši od 5 000 do 30 000 eur, pro organizace činí nejvyšší dostupná částka 50 000 eur. Výzva trvá od února 2019 do vyčerpání dostupných prostředků.

Více informací: https://www.culturalfoundation.eu

Share