Grantové výzvy Česko-německého fondu budoucnosti: témata roku 2019

Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond, který podporuje spolupráci mezi Čechy a Němci. Aktuálně se jedná o granty s tématem problém rozdělení společnosti, což cítí vyhlašovatel jako palčivý problém v České republice i v Německu. V rámci mimořádné grantové výzvy chce příspěvkem až ve výši 70 % projektových nákladů podpořit takové společné česko-německé aktivity, jež se staví proti rozdělujícím tendencím, pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují dialog uvnitř společnosti.

Podle oznámení fondu jsou vítány zvláště inovativní a kreativní přístupy z oblasti kulturní a umělecké a vzdělávací a diskuzní formáty z oblasti společenských věd. O podporu česko-německých aktivit až do výše 70 % mohou nadto žádat také subjekty z menších obcí, městských periférií nebo z oblastí se sociálním napětím. V tomto případě dokonce není nutné, aby souvisely s tématem rozdělené společnosti. Vítány jsou zejména několikadenní setkávací formáty středních odborných škol/učilišť a center pro mládež. 

Mimořádná grantová výzva je aktuálně vyhlášena jako Téma roku 2019. O podporu v rámci tohoto programu je možno žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení českého i německého partnera do projektu. Více informací najdete na webu Česko-německého fondu budoucnosti www.fondbudoucnosti.cz nebo na facebooku www.fb.cz/co-podporujeme/tema-roku/2019/pojd-do-toho-prekonavani-delicich-linii-ve-spolecnosti.

15 Jahre Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, 15 let Česko-německého fondu budoucnosti:

   

Share