Výzva programu EU Kreativní Evropa 2018

 

Kreativní Evropa je program Evropské Unie na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020. Cílem programu je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory. Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části (viz https://www.kreativnievropa.cz). 

 

CÍLE PODPORY PROJEKTŮ LITERÁRNÍHO PŘEKLADU JSOU:

  • podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v EU a v dalších zemích účastnících se  programu Kreativní Evropa – Kultura,
  • podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti vysoce kvalitních literárních děl z dlouhodobého hlediska,
  • zlepšení přístupu k těmto literárním dílů v rámci EU i mimo ni,
  • oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová literární díla.

 

PRIORITY PODPORY PROJEKTŮ LITERÁRNÍHO PŘEKLADU:

  • podpora propagace evropské překladové literatury,
  • podpora překladů z méně používaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), jelikož tyto překlady mohou přispět k širšímu oběhu děl,
  • podpora překladu méně zastoupených žánrů, např. děl určených pro mladší čtenáře (děti, dospívající a mladé dospělé), komiksů / komiksových románů, povídek nebo poezie,
  • podpora vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl,
  • podpora překladu a propagace knih, kterým byla udělena Cena EU za literaturu (viz http://www.euprizeliterature.eu),
  • větší pozornost věnovaná překladatelům. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni zahrnout do každé přeložené knihy životopis překladatelů.

 

 

Rubrika: 
Share