Support Programme for the Publication of Translations of Czech Literature Abroad

Activities of the Literature and Libraries Division

The Literature and Libraries Division fulfils the tasks of the Ministry as the central governmental link for the area of literature, book culture, non-periodical press and librarianship.

Deadline for 2019: 15. 5. 2019 (II).

List of Supported Translations 2019_I

List of Supported Translations 2018_II

List of Supported Translations 2018_I

Support Programme for the Publication of Translations of Original Czech Literature Abroad

Bibliography of Supported Translations 1998-2018

Zahraniční nakladatelé mohou žádat o kompenzaci:
  • nákladů na překlad (do 50% celkových nákladů na vydání publikace)
  • nákladů na návrh obálky, grafické zpracování, sazbu a tisk (do 50% celkových nákladů na vydání publikace)
  • nákladů na autorská práva (do 15% celkových nákladů na vydání publikace)
  • nákladů na propagaci (do 25% celkových nákladů na vydání publikace)

Celková výše podpory přitom nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů na vydání díla.

Nakladatelé, literární agenti a překladatelé mohou žádat o grant na:

  • překlad ukázky o rozsahu 10 –25 normostran

Vydavatelé literárních časopisů mohou žádat o kompenzaci:

  • nákladů na vydání tematického čísla, kde je minimálně 50% obsahu věnováno české literatuře. Celková výše podpory přitom nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů na vydání díla.
Termíny uzávěrek:

15. května pro knihy a ukázky, které budou vydány v tomtéž roce

15. listopadu pro knihy, u nichž je vydání plánované na rok budoucí.

Více informací: zde a zde

 

.
Share