Rezidence Agosto Foundation zve badatele k pobytu

Tvůrčí pobyty nadace Agosto Foundation si dle propozic na internetových stránkách kladou za cíl rozvíjet prostředí, ve kterém se lidé mohou odpoutat od běžného životního rámce a sdílet informace napříč obory a disciplínami. Cílem je vytvářet a kultivovat obecnou platformu pro aktivní, kreativní a neoborové, bez orientace na jakýkoliv specifický obor, objevování. Hostujícím je věnována podpora při realizaci projektů se snahou o spolupráci s českými badateli a institucemi a se schopností je intervenovat do české kulturní krajiny. V roce 2018 se projekt uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Více informací v českém a anglickém jazyce: zde

Rubrika: 
Share