Culture of Solidarity Fund: Just Transition – výzva na rok 2023

Výzva je pro evropské organizace, které působí v kulturních a kreativních odvětvích, a ve své činnosti se zaměřují na posilování solidarity skrze kulturu. Fond uvítá zejména projekty podporující evropskou nadnárodní spolupráci a férovou transformaci společnosti.

Projekty, které například:

  • zvyšují povědomí veřejnosti o složitosti a naléhavosti přizpůsobení se změně klimatu a dalším změnám, které tuto proměnu doprovází,
  • posilují demokratické rozhodovací procesy, vytváří bezpečné prostředí pro otevřenou komunikaci, upřímnou výměnu názorů a respektující nesouhlas,
  • navrhovují kreativní řešení pro měnící se ekosystémy,
  • podporují spolupráci kulturního veřejného a soukromého sektoru.

Více informací zde.

Zdroj

https://www.circostrada.org/en

Rubrika: 
Share