Grantový diář: Mimořádně vyhlášené grantové výzvy

Online pomocník pro všechny, kteří hledají finanční příležitosti pro neziskovou organizaci. Grantový diář sleduje aktuální grantová řízení a dotační výzvy firemních i soukromých nadací, nadačních fondů, fondů EU, státní správy, samosprávy a dalších.  

  • inteligentní vyhledávání podle vyhlašovatele, místa působnosti, tematického zaměření a data uzávěrky
  • označení a hlídání oblíbených výzev
  • novinky v Diáři podle preferencí pravidelně v e-mailové schránce
  • veškeré potřebné informace o výzvách a grantech přehledně na jednom místě

 

Zdroj a možnosti přihlášení: https://grantovydiar.cz/# 

Rubrika: 
Share