Komise doporučila k financování projekty spolupráce 2023

Evropská komise zveřejnila výběr projektů, které byly předběžně vybrány k financování v rámci výzvy Projekty evropské spolupráce 2023 (číslo výzvy CREA-CULT-2023-COOP) s uzávěrkou 9. března.

Výsledky výběrového řízení byly všem žadatelům oznámeny individuálně. S celkovým rozpočtem ve výši přibližně 63 milionů eur bylo do fáze GAP (příprava grantové dohody) pozváno 138 návrhů, z toho 101 malých projektů spolupráce, 27 středních projektů spolupráce a 10 velkých projektů spolupráce. Celková úspěšnost žadatelů je 17 %. Celkem by se navybraných projektech mělo podílet  801 organizací. Většina návrhů (29 %) se týká scénických umění), dále pak hudby a mezioborových projektů.

Z České republiky uspěly a o grant se mohou ucházet tři subjekty v roli žadatele a 22 subjektů v roli partnera.

Celková úspěšnost žadatelů oproti roku 2023 klesla z 25 na 17 % z důvodu většího počtu podaných žádostí a nižšího rozpočtu. Žádosti byly předkládány ve vysoké kvalitě, počet znovu podaných (dříve neúspěšných) projektů činila 26 %.

Otevření nové výzvy na projekty evropské spolupráce 2024 se očekává v měsíci říjnu 2023.

Zdroj: Kreativní Evropa

Rubrika: 
Share