Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti pro rok 2021

V roce 2021 bude Česko-německý fond budoucnosti podporovat až do výše 70% nákladů projekty, které si všímají dopadů současné koronavirové krize na naše bilaterální česko-německé vztahy, a také toho, jak nás krize může posunout. Vítáme i nápady na nové, krizi odolné podoby česko-německých setkávání a spolupráce.

Co se podporuje

  • každoročně osm jedno- a dvousemestrálních studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi
  • každé stipendium má svůj vlastní stanovený cíl a nesmí bezprostředně navazovat na jinou stipendijní podporu pobytu v sousední zemi

Cíle

  • intenzivní kontakt s jazykem, kulturou a vědou sousední země
  • srovnávání učebních a výzkumných metod
  • vypracování písemných prací s česko-německou tematikou
  • vznik trvalých kontaktů a sítí mezi mladými vědci z obou zemí

Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2021/2022 je 31. ledna 2021.

Stipendia jsou udělována na jeden anebo dva semestry, a začínají vždy v zimním semestru. V tomto období obdrží studenti bakalářských oborů měsíčně 650 eur a dále jednorázovou částku ve výši 650 eur určenou na úhradu studijních materiálů, cestovních nákladů aj. Studenti magisterských oborů a doktorandi obdrží měsíčně 800 eur a rovněž také jednorázovou částku ve výši 800 eur.

Zdroj žádost: http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/

 

Rubrika: 
Share