Česko-německý fond budoucnosti a Téma roku 2020

"Pod názvem „Budoucnost je teď – jednejme udržitelně“ budeme v následujícím roce výrazněji podporovat česko-německé projekty, které se věnují ekologii, ochraně přírody i životního prostředí, ekologickému vzdělávání nebo udržitelnému životnímu stylu. Tato témata v současnosti mobilizuji nejenom miliony mladých lidí, ale symbolizují také výzvy, kterým je možno čelit pouze společně a bez ohledu na státní hranice. Cílem naší výzvy je, aby Češi a Němci o těchto tématech společně více diskutovali, vzájemně se inspirovali a podnikali konkrétní kroky k jejich zvládání," píše se ve výzvě ČNFB. 

Spektrum aktivit je široké: sahá například od příhraniční spolupráce při ochraně společné přírodní rezervace přes konference o zelených městech nebo alternativních energiích až po školní, mimoškolní i celoživotní vzdělávací aktivity o tématech jako je ochrana klimatu, ekologická stopa nebo snižování množství odpadu. Podmínkou však je, aby se do akce zapojili Češi a Němci společně. 

Finanční příspěvek až do výše 70% celkových nákladů mohou získat:

1.    česko-německé projekty v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, ekologického vzdělávání nebo trvale udržitelného životního stylu

2.    nová česko-německá projektová partnerství s alespoň jedním představitelem občanské společnosti věnující se ekologii

Hlavní těžiště projektu musí ležet v tomto obsahovém vymezení. Realizace záměru může zasahovat i do roku 2021.

Soubory ke stažení

Thema des Jahres_Tema_roku_2020 (54 kB)

 

Rubrika: 
Share