Rezidenční pobyty v Řecku

Polyeco Contemporary Art Initiative (PCAI) je nezisková organizace, která se zaměřuje především na zvyšování povědomí o životním prostředí prostřednictvím uměleckého programu inspirovaného zásadní otázkou odpadového hospodářství. Cílem aktuálního rezidenčního programu je podnítit veřejnou debatu o udržitelnosti, a zvláště o problematice toxického odpadu. Od vybraných zájemců o program se proto očekává, že během týdenního rezidenčního pobytu načerpají inspiraci k vytvoření díla, které bude reflektovat lokální environmentální témata. Rezidence proběhne od 16. do 22. března 2020. Vybraným umělcům bude udělen grant ve výší 5 000 eur na produkci díla a uhrazeny náklady spojené s ubytováním a cestou.Termín uzávěrky pro podání přihlášek je 15. června 2019.

Podrobné informace o rezidenci a přihlášce: zde

Více informací o organizaci: https://www.pcai.gr

Rubrika: 
Share