Pobyty na univerzitě v Oxfordu

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství Filosofické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásilo soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na University of Oxford. Podpora je určena na krytí nákladů či části nákladů při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University. Termín odevzdání žádostí je 20. ledna 2017.

Výše podpory: 1 000 eur

Délka výzkumného pobytu: jeden měsíc

Termín odevzdání žádostí: 20.1.2017

Jazyk žádosti: angličtina

Uchazeči budou vyrozuměni do jednoho měsíce od termínu odevzdání žádostí.

Povinnosti příjemce podpory:

  • naplnění projektu a náplně práce z žádosti
  • zpráva o výsledku badatelského pobytu (1 n.s.)
  • zajištění všech ostatních náležitostí návštěvy (cesta, ubytování, stravování atd.)
  •  

Více informací: http://cspf.ff.cuni.cz/cs/

 

Rubrika: 
Share