Pobyt v uměleckém centru Rupert Vilnius

Centrum Rupert se nachází v oblasti Valakampiai ve Vilniusu, u řeky, blízko místního, geografického, kulturního centra. Nově postavený objekt Pakrantė slouží i jako bohatě vybavený umělecký inkubátor. Poplatek za pobyt ve výši 450 eur na měsíc pokryje podle zkušeností účastníků ubytování, ateliér a zařízení, administrativu a ateliérové návštěvy. Polovina rezidencí je plně finančně dotována díky podpoře litevské Rady kultury a dalších grantů. Samotné pobyty se budou konat 1. 7. až 31. 12. 2017. Přihlášky musí obsahovat CV a portfolio s pracemi. Uzávěrka přihlášek je 26. 3. 2017.

Více informací:

W: http://rupert.lt/en/open-call-1/

E: residencies@rupert.lt

Rubrika: 
Share