Visegrádský program rezidenčních pobytů pro rok 2017

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) představuje program rezidenčních pobytů pro rok 2017. Uskuteční se společně s Willa Decjusza (Krakov), s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť). Připraveno je několk termínů pro širokou skupinu žadatelů.  

Rezidenční pobyty se uskuteční v jarním termínu (od 1. 5. do 12. 6. 2017) a v podzimní termínu (od 1. 9. do 30. 11. 2017) v jednotlivých výše uvedených městech. O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu. Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4).

Žádat mohou prozaici, básníci a překladatelé s nejméně jednou již vydanou publikací, dále esejisté, kritici a publicisté s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích. Stipendium zahrnuje ubytování, stipendium ve výši 1 125 eur (jarní termín) a 2 250 eur (podzimní termín) a podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.)

Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 31. 1. 2017 

Více informací a on-line formulář žádosti: http://visegradapplicationform.villa.org.pl.

Koncept programu a výzva v anglickém jazyce: zde.

 

Rubrika: 
Share