Aix-Marseille University nabízí rezidence pro výzkumné projekty pro rok 2017

Výhodou dlouhodobého programu je jeho multidisciplinární zaměření. Rezidence jsou orientovány na projekty napříč obory. Unikátní výzkumné centrum v Marseille spojuje nejrůznější badatele a nabízí velmi zajímavé inovativní společenské projekty. Na výběr je z několika rezidencí a termínů. 

Aix-Marseille University (IMéRA) vítá zejména umělce, vědce, filosofy i celé multidisciplinární týmy. Vedený výzkum má rozvíjet interakce v sociálních vědách, mezi sociálními vědami, mezi experimentálními a lékařskými obory, mezi uměním a vědou. Kandidáti by měli být schopni doložit své zkušenosti z interdisciplinárních projektů a prezentovat svůj zájem návrhem projektu či popisem probíhajícího projektu. IMéRA pokryje cestovné do Marseille a zpět, zajistí ubytování a zúčastněným zaplatí honoráře.

Více informací: http://candidatures-imera.univ-amu.fr/en/call_for_application/imera-call-for-applications-2017-2018

Rubrika: 
Share