Umělecké rezidence v Rakousku pro rok 2017

Rakouské kancléřství ve spolupráci s agenturou KulturKontakt Austria nabízí 50 rezidenčních pobytů ve Vídni či Salzburku na rok 2017. Týkají se nejenom uměleckých a kulturních oblastí ale také oblastí interdisciplinárních – od vizuálního umění, médií, technologií, vědy, až k literatuře, překládání a vzdělávání.

Rezidenční pobyty mají napomoci k obeznámení se s rakouskou uměleckou, kulturní a akademickou scénou a k navázání kontaktů. Výstupem bude závěrečný projekt. Nabídka rezidencí je určena tvůrcům s trvalým pobytem mimo Rakousko, kteří dokončili oficiální vzdělávací proces. Zúčastnit se nemohou rakouští občané a věkový limit uchazečů je stanoven do 40 let. Požadována je základní znalost angličtiny a němčiny. Délka rezidenčních pobytů se různí v závislosti na zvoleném oboru a různí se takto i uzávěrky přihlášek. Uzávěrka přihlášek je 15. října 2016 pro vizuální umění, literaturu a překlady, a 30. září 2016 pro vzdělávání v kultuře.

Bližší informace: www.kulturkontakt.or.at

Stránka rezidencí 2017 s odkazy na oficiální dokumenty

Rubrika: 
Share