Spisovatelská rezidence v Lublani 2017

Rezidence je určena spisovatelům a překladatelům s alespoň dvěma vydanými či přeloženými díly. U překladatelů je třeba překládání ze slovinštiny. Pozváno bude 10 literátů na dobu 4 týdnů.

Rezidenční program organizuje Slovinská asociace spisovatelů. Hrazeno je ubytování na Praprotnikově ulici v Lublani, náklady na život a cestovné si účastník hradí sám. 

K přihlášce je třeba přiložit CV, krátký návrh vlastního projektu a také osobní preference na měsíc pobytu. Přihlašovat se lze do 30. října 2016.

Více informací: www.culture.si/en/Slovene_Writers’_Association

Dokument

Rubrika: 
Share