Články

Voegelin v českých zemích

Jazyk: 
čeština ()

Prvním, o kom se mohu domnívat, že se v českých zemích seznámil s Voegelinovým myšlením, byl vynikající právní teoretik František Weyr. Soudím tak podle exempláře knihy[1] Der Autoritäre Staat, kterou Eric Voegelin vydal v roce 1936 v nakladatelství Julius Springer ve Vídni, který je Weyrem, patrně v téže době, podepsán a opoznámkován. Nevím ovšem, zda a jaký vliv měla tato kniha na myšlení tohoto pozoruhodného čtenáře a zda ji někde cituje.

Autoři: 
Daniel Kroupa

Stránky