History as constituted by what it cannot contain: Israel and Revelation

Jazyk: 
english ()

Paper presented at a Conference on “Israel und die kosmologischen Reiche des Alten Orient. Symbole der Ordnung in Eric Voegelins Order and History, Vol. 1”. Hochschule für Philosophie, München. 15-16, Mai, 2017. 

Autoři: 
David Walsh

No God on the horizon? Voegelin, Buber and Bonhoeffer and the moment of surrender

Jazyk: 
english ()

A look back in history the Eric Voegelin Society Meeting offers a text by Meins G. S. Coetsier from Ghent University, FWO Flanders. Although it was written more than seven years ago, it is the current issue. Prepared for delivery at the 2010 Annual Meeting of the American Political Science Association, September 2-5, 2010.

Autoři: 
Meins G. S. Coetsier

Eric Voegelin: Štruktúry vo vedomí

Jazyk: 
slovenština ()

Voegelinova prednáška „Structures of Consciousness“ sa uskutočnila v dňoch 21. – 24. novembra 1978 na York University v Toronte v rámci konferencie „Hermeneutika a štrukturalizmus: splývajúce horizonty“ („Hermeneutics and Structuralism: Merging Horizons“). Po prvý krát bola publikovaná vo Voegelin Research News 2, no. 3 (september 1996) a je taktiež súčasťou vydaného súborného Voegelinovho diela „The Collected Works of Eric Voegelin, vol. 33, The Drama of Humanity and other Miscellaneous Papers 1939–1985“, pod názvom „Structures in Consciousness“. Publikované so súhlasom Eric Voegelin Society (EVS).

Autoři: 
Eric Voegelin

Eric Voegelin’s Critique of Ideology

Jazyk: 
english ()

The following text are from David D. Corey, paper was originally published on partner portal VoegelinView presenting as interdisciplinary and international website dedicated to the thought of Eric Voegelin as well as to political philosophy as public commentary that includes all aspects of culture, including philosophy, religion, politics, society, science, education, and literature. It is also a resource for those who wish to learn more about Eric Voegelin’s own political thought. It appears here with theirs permissions.

Autoři: 
David D.Corey

Israel und die kosmologischen Reiche des Alten Orients. Symbole der Ordnung in Eric Voegelins Order and History

Jazyk: 
deutsch ()

Das Voegelin Zentrum für Politik, Kultur und Religion am Geschwister Scholl Institut der LMU München, das Dipartimento di Filosofia Università Cattolica del Sacro Cuore Milano und die Eric Voegelin Gesellschaft laden herzlich 15. Mai - 16. Mai 2017 ein zu: Israel und die kosmologischen Reiche des Alten Orient Symbole der Ordnung in Eric Voegelins Order and History, Vol. 1.

Jan Patočka a interpretace nepřímého sdělení Sørena Kierkegaarda

Jazyk: 
čeština ()

Jan Patočka se nechal inspirovat Sókratovou maieutikou a nepřímým sdělením, motivem rozvinutým dánským filosofem a teologem Sørenem Kierkegaardem. Pravdu a transcendenci lze sdělovat jen nepřímo, neboť nejde o předmětné vědění, nýbrž o vědění podstatné, které vede k naznačení cesty k celku, k transcendenci, k bytí samému.

Autoři: 
Jiří Olšovský

Jan Patočka’s Socratic Message for the 21st Century

Jazyk: 
english ()

I will be focusing on the following questions: What is the place of these texts in the corpus of Patocka’s works? How do they fit into the overall context of his philosophical investigations, inspired essentially by Husserl’s phenomenology? What is the message of his Socratic teaching for us today, at the beginning of the twenty-first century?

Autoři: 
Martin Palouš

Patočkova praktická filozofie jako analýza modernity

Jazyk: 
čeština ()

K připomínce 110. výročí narození a 40. výročí úmrtí českého filosofa Jana Patočky nabízíme shrnutí, které připravil profesor Ilja Šrubař z německého sociologického institutu v Norimberku (Institut für Soziologie, Universität Erlangen Nürnberg) původně pro Sociologický časopis (2007) a poté dále rozvinul v textu, který přeložil Marek Skovajsa (FHS UK). Nutno dodat, že Ilja Šrubař byl kromě jiného také redaktorem Jahrbuch für Soziologiegeschichte a spoluvydavatelem německé edice Vybraných spisů Jana Patočky. 

Autoři: 
Ilja Šrubař

Politika, metafyzika a antifundacionalismus v díle Erica Voegelina a Jana Patočky

Jazyk: 
čeština ()

Následující text vychází z anglického originálu Politics, Metaphysics, and Anti-foundationalism in the Works of Eric Voegelin and Jan Patočka, z publikace Eric Voegelin’s Dialogue with the Postmoderns. Se svolením vydavatele University of Missouri Press (UMP) Columbia-London (2004) a odkazem na knihu přeložil Jan Frei, Filosofický ústav AV ČR, archiv Jana Patočky.   

Autoři: 
Edward F. Findlay

Stránky