Moc a autorita jako dva prameny politického řádu

Jazyk: 
čeština ()

Autor ve svém příspěvku vyzdvihuje přínos monografie s názvem O revoluci od Hannah Arendtové. Dokládá, že v zakladatelském aktu politického společenství lze sledovat dva „bludné kruhy“ – bludný kruh legitimity moci a bludný kruh legitimity zákonů. Zatímco s prvním si zdařilá americká revoluce dlouho nevěděla rady, druhý, který odkazuje k potřebě autority sankcionující pozitivní zákonodárství, ji uvedl do teoretických obtíží. Stať ukazuje, že Arendtová důsledně trvá na možnosti nacházet prameny autority výhradně v prostoru politického jednání.

Autoři: 
Daniel Štech

Irony in Apocalyptic America: Reinhold Niebuhr and the Presidential Rhetoric of Good and Evil after 9/11

Jazyk: 
english ()

This chapter is from Political Leadership and Rhetoric in Democracy, Lee Trepanier, ed. Cedar City, UT: Southern Utah University Press, 2010. Southern Utah University has given Voegelin Principles permission to reprint this.

Autoři: 
Paul Corey

Neoliberalismus jako postsocialistická alternativa

Jazyk: 
čeština ()

Profesor německé univerzity Erlangen-Norimberk Ilja Šrubař ve svém příspěvku odpovídá na otázku, proč se neoliberalismus stává postsocialistickou světonázorovou alternativou. Původní znění vyšlo v Sociologickém časopise (XXXII, 1/1996) v rámci cyklu Čeští sociologové v zahraničí. Zde vychází rozšířené s úpravami a s laskavým svolením autora. 

Autoři: 
Ilja Šrubař

Zurück zum Beginn? Eric Voegelins Aktualisierung der Antike

Jazyk: 
deutsch ()

Bei dem vorliegenden Aufsatz handelt es sich um die überabeitete Fassung eines Vortrages, der am 08. Dezember 2012 im Rahmen des Symposiums Politik, Repräsentation und Wahrheit: 60 Jahre Eric Voegelins The New Science of Politics in München gehalten wurde. Veröffentlicht mit der Genehmigung von Eric-Voegelin-Gesellschaft.

Autoři: 
Barbara Zehnpfennig

Eric Voegelin, Leo Strauss, and American Conservatism

Jazyk: 
english ()

The following excerpts are from David D. Corey, paper was originally published on The Imaginative Conservative, on-line journal of liberal learning, politics, political economy, literature, the arts and the American Republic in the tradition of Russell Kirk, T.S. Eliot, Edmund Burke, Irving Babbitt, Wilhelm Roepke, Robert Nisbet, Richard Weaver, M.E. Bradford, Eric Voegelin, Christopher Dawson, Paul Elmer More and other leaders of Imaginative Conservatism. It appears here with theirs permissions.

Autoři: 
David D.Corey

Machiavelli a jeho kontext

Jazyk: 
čeština ()

Přestože Erica Voegelina a o dva roky staršího Leo Strausse pojilo celoživotní přátelství i dlouholetá exilová zkušenost, jejich přístup k učení italského politika, filozofa, diplomata, spisovatele, historika a vojenského teoretika Niccolòa Machiavelliho se poněkud lišil. Studie s názvem “Voegelin: Machiavelli and His Context,” vychází z publikace Machiavelli’s Art of Politics a byla přeložena a publikována s laskavým svolení autora. Původní znění textu najdete na stánkách voegelinview.com. 

Autoři: 
Alejandro Barcenas

Ľudská prirodzenosť ako existenciálný problém podle Erica Voegelina

Jazyk: 
slovenština ()

Ľudská prirodzenosť ako kľúčový prvok z hľadiska skúmania filozofickej antropológie. Človek ako nanajvýš problematická a komplexná bytosť spomedzi všetkých ostatných živočíchov. A aj keď s nimi zdieľa rovnakú štruktúru skutočnosti a jeho konštitúcia je závislá na tých istých vrstvách bytia, napriek tomu je v čomsi špecifický.

Autoři: 
Igor Paulíček

Allergic to Crazy

Jazyk: 
english ()

The following three excerpts are from Peter Augustine Lawler, Allergic to Crazy: Quick Thoughts on Politics, Education, and Culture, Rightly Understood (South Bend: St. Augustine’s Press, 2014). This paper was originally published on VoegelinView with the permission of St. Augustine’s Press. It appears here with theirs permissions.

Autoři: 
Peter Augustine Lawler

Eric Voegelins Neue Wissenschaft der Politik: Rekonstruktion und Kritik

Jazyk: 
deutsch ()

Eric Voegelins Neue Wissenschaft der Politik[1] (im englischen Original: The New Science of Politics) erschien in deutscher Übersetzung im Jahre 1959. Im selben Jahr erschien die Antrittsvorlesung Wissenschaft, Politik und Gnosis, mit der er sich am 26.

Autoři: 
Manfred Henningsen

Stránky