Václav Mezřický

Václav Mezřický (1934 - 2018) byl právníkem zabývajícím se zejména životním prostředí a globalizací (doc. JUDr.). Působil v Ústavu státu a práva Československé akademie věd (ÚSP AV ČR) či jako náměstek ministra životního prostředí v devadesátých letech. Napsal řadu knih o problematice životního prostředí. Na právnické fakultě UK založil kurz Globalizace a globální problémy. Působil také v zahraničí, zastupoval například vládu v roli poradce Světové banky ve Washingtonu.

Životní příběh Václava Mezřického mapovala Pamět národa, kterou spravuje nezisková organizace Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.   

https://www.pametnaroda.cz/cs/mezricky-vaclav-1934

Vydané knihy: https://www.databazeknih.cz/autori/vaclav-mezricky-22414

Časopis Právník a Ústav státu a práva AV ČR připravili  

MORS VENIT VELOCITER

Za Václavem Mezřickým