Petr Andjelkovski

Studoval filosofii, politologii a politickou filosofii na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.). Tématem jeho bakalářské práce bylo srovnání původu totalitních systémů Ericha Voegelina a Hannah Arendtové. Zabývá se především anglosaskou tradicí (diplomová práce na téma: Thomas Hobbes a společenská smlouva) a v současnosti je interním doktorandem filosofické fakulty Univerzity Pardubice (UPCE) a externím spolupracovníkem na univerzitě v Ústí nad Labem (UJEP).