Miloslav Petrusek

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., (1936–2012) byl jedním z předních českých sociologů, po roce 1989 vyučující na Fakultě sociálních věd, děkan a prorektor Univerzity Karlovy a předseda Masarykovy československé sociologické společnosti. Vystudoval filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, jeho diplomová práce nesla název Světový názor T. G. Masaryka, věnoval se však i sociologii, která byla v té době jako věda silně omezena. Spolupracoval s brněnskými disidenty a připravoval knihy, které však mohly vyjít až po roce 1989.