Milan Sobotka

Milan Sobotka (1927) je český filosof, emeritní profesor Karlovy univerzity (prof. PhDr.,CSc., Dr.h.c.). Zabývá se hlavně německým idealismem a fenomenologií. Napsal řadu monografií a desítky článků česky i německy, vesměs věnovaných novověké filosofii, zejména německé. Psal také předmluvy a doslovy k vydáním spisů R. Descarta, F. Bacona, T. Hobbese, G. W. Leibnize, G. Berkeleye, I. Kanta, G. W. F. Hegela, F. Schillera a dalších. 

 

 

Kompletní seznam české i zahraniční bibliografie zde (pdf)

Přednáška k projektu (http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakul...