Mikuláš Lobkowicz

politolog a vysokoškolský učitel (1931-2019). Po maturitě na švýcarském gymnáziu studoval filozofii ve Fribourgu. Promoval dizertací o Heideggerově pojmu Dasein. Do roku 1960 byl asistentem fribourgského Institut de l'Europe Orientale. V letech 1960–67 učil metafyziku, teorii poznání a dějiny filozofie ve Spojených státech na katolické University of Notre Dame (Indiana). V letech 1967–90 byl profesorem politické filozofie na univerzitě v Mnichově a poté ředitelem Institutu pro studium střední a východní Evropy na eichstättské univerzitě. Je spoluvydavatelem časopisů Studies in Soviet (East-European) Thought (Dordrecht – Boston), Zeitschrift für Politik (Mnichov), Internationale Theologische Zeitschrift Communio (Kolín) a řady monografií Sozialwissenschaftliche Reihe der Görresgesellschaft (Bonn) a Herkunft und Zukunft (Graz).